Czy używacie innych źródeł zasilania niż baterie czy też akumulatory?


A może by tak zastosować ogniwo galwaniczne?
Ogniwo te było wynalezione w 1800 r. przez Alessandro Volta.
Wystarczy kilka cytryn i umieszczonych w nich elektrod (blaszki miedziane i cynkowe).
Dzięki reakcjom elektrochemicznym zachodzących pomiędzy kwasami a metalami mamy możliwość wytworzenia napięcia elektrycznego. Łącząc szeregowo ogniwa mamy możliwość otrzymania dość wysokiego napięcia.

Przykład realizacji