Elektronika dla bystrzaków. Wydanie II Zobacz większe

Elektronika dla bystrzaków. Wydanie II

Książ-elektronika dla bystrz

Nowy produkt

32,99 zł brutto

Więcej informacji

Elektronika dla bystrzaków

SPIS TREŚCI:

O autorach (15)
Podziękowania od autorów (17)
Wstęp (19)

    1. Dlaczego warto kupić tę książkę? (19)
    2. Dlaczego elektronika? (20)
    3. Naiwne założenia (20)
    4. Bezpieczeństwo przede wszystkim (21)
    5. Jak podzielona jest książka? (22)

 •         Część I. Podstawy elektroniki (22)
 •         Część II. Żeby się nauczyć, trzeba się ubrudzić (22)
 •         Część III. Przekuwanie teorii w praktykę (22)
 •         Część IV. Dekalogi (23)

    6. Ikony użyte w książce (23)

Część I: Podstawy elektroniki (25)

Rozdział 1: Czym jest elektronika i co można dzięki niej zrobić? (27)

    1. Czym jest elektronika? (27)
    2. Skąd się bierze prąd elektryczny? (28)

 •         Wydobywanie ładunku z elektronów (29)
 •         Mobilizowanie elektronów w przewodnikach (29)
 •         Wprawianie elektronów w ruch (30)

    3. Wykorzystywanie energii elektrycznej do wykonywania pracy (31)

 •         Wykorzystywanie energii elektrycznej (32)
 •         Umożliwianie elektronom dotarcia we właściwe miejsce (32)

    4. Co elektrony potrafią zrobić (gdy tylko się nimi odpowiednio pokieruje)? (34)

 •         Wytwarzanie dobrych wibracji (34)
 •         Zobaczyć znaczy uwierzyć (34)
 •         Wyczuwanie i alarmowanie (35)
 •         Sterowanie ruchem (35)
 •         Rozwiązywanie problemów (czyli używanie komputerów) (35)
 •         Komunikacja (35)


 

Rozdział 2: Elektryczność w Twoich rękach (37)

    1. Dostarczanie energii elektrycznej (37)

 •         Pobieranie prądu stałego z baterii (38)
 •         Używanie prądu zmiennego z elektrowni (39)
 •         Zamiana światła w elektryczność (41)

    2. Rzeczywisty ruch elektronów a umowny kierunek przepływu prądu (42)
    3. Prosty obwód z żarówką (43)
    4. Sterowanie prądem elektrycznym za pomocą podstawowych elementów (45)

 •         Sposoby kontrolowania prądu (46)
 •         Elementy czynne i bierne (47)

    5. Połączenia szeregowe i równoległe (47)

 •         Połączenia szeregowe (47)
 •         Połączenia równoległe (48)
 •         Obwody mieszane (49)

    6. Tworzenie układów elektronicznych (49)

 •         Skąd bierze się ten dźwięk? (50)
 •         Rysowanie przy użyciu elektronów (51)


Rozdział 3: Napotykamy czynny opór (53)

    1. Ograniczanie przepływu prądu (53)
    2. Rezystory - bierne, ale potężne (54)

 •         Do czego służą rezystory? (55)
 •         Rodzaje rezystorów - stałe i zmienne (56)
 •         Budowa rezystorów stałych (57)
 •         Co w potencjometrze piszczy? (59)
 •         Moc znamionowa rezystorów (60)

    3. Łączenie rezystorów (62)

 •         Szeregowe łączenie rezystorów (62)
 •         Równoległe łączenie rezystorów (63)
 •         Kombinacje szeregowych i równoległych połączeń rezystorów (65)

    4. Przestrzeganie prawa Ohma (66)

 •         Przepływ prądu mimo stawianego mu oporu (66)
 •         Wszystko jest proporcjonalne (66)
 •         Jedno prawo, trzy równania (67)

    5. Zastosowanie prawa Ohma do analizy obwodów (68)

 •         Obliczanie natężenia prądu płynącego przez element (68)
 •         Obliczanie wartości napięcia prądu w elemencie (69)
 •         Obliczanie rezystancji (71)

    6. Do czego tak naprawdę przydaje się prawo Ohma? (72)

 •         Analizowanie skomplikowanych obwodów (72)
 •         Projektowanie i modyfikowanie obwodów (73)

    7. Moc prawa Joule'a (74)

 •         Zastosowanie prawa Joule'a przy wyborze elementów elektronicznych (75)
 •         Joule i Ohm - doskonały duet (75)

    8. Spróbuj swych sił w projektowaniu obwodów z rezystorami (75)

Rozdział 4: Wydobywanie ładunku z kondensatorów (77)

    1. Kondensatory - zbiorniki na energię elektryczną (78)
    2. Ładowanie i rozładowywanie kondensatorów (79)

 •         Przeciwstawianie się zmianom napięcia (80)
 •         Przepuszczanie prądu zmiennego (81)

    3. Do czego służą kondensatory? (82)
    4. Charakterystyka kondensatorów (83)

 •         Ile ładunku można zmagazynować na płytce kondensatora? (83)
 •         Pilnowanie napięcia znamionowego (84)
 •         Wybór rodzaju (dielektryku) kondensatora (85)
 •         Rozmiary kondensatorów (85)
 •         Polaryzacja kondensatorów (86)
 •         Odczytywanie wartości kondensatorów (87)
 •         Kondensatory zmienne (89)

    5. Łączenie kondensatorów (89)

 •         Równoległe łączenie kondensatorów (89)
 •         Szeregowe łączenie kondensatorów (90)

    6. Reaktancja pojemnościowa (91)

 •         Zastosowanie prawa Ohma do obliczania reaktancji pojemnościowej (93)

    7. Współpraca z rezystorami (94)

 •         Czas jest najważniejszy (94)
 •         Wyznaczanie stałej czasowej obwodu RC (96)
 •         Tworzenie zegara (97)

    8. Wybór częstotliwości przy użyciu prostych filtrów RC (97)

 •         Filtr dolnoprzepustowy (98)
 •         Filtr górnoprzepustowy (98)
 •         Częstotliwość graniczna (99)
 •         Filtrowanie pasm częstotliwości (100)

    9. Spróbuj swych sił w projektowaniu obwodów z kondensatorami (100)

Rozdział 5: Cewki indukcyjne i kryształy (101)

    1. Niedalecy krewni - magnetyzm i elektryczność (102)

 •         Rysowanie linii za pomocą magnesu (102)
 •         Wytwarzanie pola magnetycznego za pomocą elektryczności (102)
 •         Indukcja prądu za pomocą magnesu (103)

    2. Cewka indukcyjna - zwój o charakterze przyciągającym jak magnes (104)

 •         Mierzenie indukcyjności (104)
 •         Przeciwstawne zmiany prądu (105)
 •         Nadążanie (albo i nie!) za prądem zmiennym (106)

    3. Reaktancja indukcyjna (107)

 •         Użycie wartości reaktancji indukcyjnej w równaniach prawa Ohma (108)
 •         Zmiana zachowania zależnie od częstotliwości (po raz kolejny) (108)

    4. Zastosowanie cewek indukcyjnych w obwodach (108)

 •         Izolowanie i ekranowanie cewek indukcyjnych (109)
 •         Oznaczenia indukcyjności (109)
 •         Łączenie ekranowanych cewek indukcyjnych (109)
 •         Filtrowanie sygnałów za pomocą cewek indukcyjnych (110)
 •         Obliczanie stałej czasowej obwodów RL (111)

    5. Przedstawiamy impedancję! (111)
    6. Dostrajanie do stacji radiowych (112)

 •         Rezonans w obwodach RLC (113)
 •         Krystalicznie czysty rezonans (114)

    7. Oddziaływanie na elementy sąsiednie - transformatory (115)

 •         Co łączy nieekranowane cewki indukcyjne? (115)
 •         Izolowanie obwodów od źródła zasilania (116)
 •         Podwyższanie i obniżanie napięcia (116)

Rozdział 6: Bogaty świat półprzewodników (119)

    1. Przewodzić czy nie przewodzić? (119)

 •         Domieszkowanie półprzewodników (121)
 •         Tworzenie elementów przy użyciu kombinacji półprzewodników typów n i p (123)

    2. Diody złączowe (123)

 •         Polaryzacja diod (124)
 •         Przewodzenie prądu przez diodę (125)
 •         Wartości znamionowe diod (126)
 •         Identyfikacja diod (126)
 •         Którą stroną podłączać? (127)

    3. Zastosowanie diod w obwodach (127)

 •         Prostowanie prądu zmiennego (127)
 •         Regulowanie napięcia przy użyciu diod Zenera (129)
 •         Światło z diod LED (130)
 •         Inne zastosowania diod (131)

    4. Niesamowicie utalentowane tranzystory (132)

 •         Tranzystory bipolarne złączowe (133)
 •         Tranzystory polowe (133)

    5. Używanie tranzystorów (134)
    6. Zasada działania tranzystorów (134)

 •         Emitowanie i gromadzenie elektronów (135)
 •         Wzmacnianie natężenia prądu (138)
 •         Nasycenie tranzystora (138)

    7. Modelowanie działania tranzystorów (139)
    8. Wzmacnianie sygnałów za pomocą tranzystorów (141)

 •         Polaryzacja tranzystora, aby działał jak wzmacniacz (141)
 •         Kontrolowanie wzmocnienia napięciowego (142)
 •         Konfiguracja obwodów wzmacniających z tranzystorami (142)

    9.Przełączanie sygnałów za pomocą tranzystorów (143)
    10. Wybór tranzystora (144)

 •         Najważniejsze parametry tranzystorów (144)
 •         Identyfikacja tranzystorów (145)
 •         Jak rozpoznać tranzystor? (145)

    11. Rewolucja półprzewodnikowa (146)
    12. Spróbuj swych sił w projektowaniu obwodów z elementami półprzewodnikowymi (146)

 

Rozdział 7: Układy scalone (147)

    1. Dlaczego układy scalone? (147)
    2. Układy analogowe, cyfrowe i mieszane (148)
    3. Podejmowanie logicznych decyzji (149)

 •         Na początku był bit (149)
 •         Przetwarzanie danych przy użyciu bramek (151)
 •         Upraszczanie bramek przy użyciu tabel prawdy (153)
 •         Tworzenie elementów logicznych (154)

    4. Jak używać układów scalonych? (155)

 •         Identyfikacja układów scalonych według numerów części (155)
 •         Najważniejsza jest obudowa (156)
 •         Styki układów scalonych (157)
 •         Korzystanie z kart danych katalogowych (159)

    5. Popularne rodzaje układów scalonych (159)

 •         Wzmacniacze operacyjne (160)
 •         Wehikuł czasu - układ 555 (161)
 •         Licznik dziesiętny 4017 (167)
 •         Mikrokontrolery i inne popularne układy scalone (168)

    6.Poszerzanie horyzontów (168)

 

Rozdział 8: Wybór części (171)

    1. Łączenie elementów (171)

 •         Wybór rodzaju przewodów (171)
 •         Złącza (173)
 •         Zasilanie (174)
 •         Wyciskanie siódmych potów z baterii (174)
 •         Wykorzystanie energii słonecznej (177)
 •         Zasilanie z gniazdka ściennego (niezalecane) (178)

    2. Włączanie i wyłączanie prądu (178)

 •         Sterowanie działaniem przełącznika (179)
 •         Nawiązywanie połączeń (180)

    3. Czujniki (181)

 •         Zobaczyć światło (181)
 •         Wychwytywanie dźwięku za pomocą mikrofonów (182)
 •         Wykrywanie ciepła (182)
 •         Inne rodzaje przetworników wejściowych (183)

    4. Efekt działania urządzeń elektronicznych (184)

 •         Głos głośników (185)
 •         Brzęczenie brzęczyków (186)
 •         Silniki prądu stałego (187)


     

Część II: Żeby się nauczyć, trzeba się ubrudzić (189)


Rozdział 9: Urządzanie warsztatu i dbanie o bezpieczeństwo (191)

    Wybór miejsca na warsztat (192)
        Podstawowe wyposażenie warsztatu (192)
        Stół warsztatowy (193)
    Gromadzenie narzędzi i materiałów (193)
        Sprzęt do lutowania (193)
        Polowanie na multimetr (195)
        Łowienie narzędzi ręcznych (196)
        Szmatki i środki czyszczące (197)
        Środki smarne (199)
        Materiały klejące (199)
        Inne narzędzia i materiały (200)
    Zaopatrywanie się w części zapasowe (201)
        Płytki stykowe (201)
        Zestaw początkowy (203)
        Wyposażenie dodatkowe (204)
        Przechowywanie części (204)
    Ochrona zdrowia i elementów elektronicznych (205)
        Elektryczność może być naprawdę niebezpieczna (205)
        Bezpieczne lutowanie (209)
        Unikanie wyładowań elektrostatycznych jak zarazy (210)

 

Rozdział 10: Czytanie schematów (213)

    Co to jest schemat i do czego służy? (213)
    Spojrzenie z szerokiej perspektywy (214)
        Połączenia są najważniejsze (214)
        Prosty obwód z baterią (215)
    Insygnia mocy (216)
        Wskazywanie źródła napięcia (217)
        Oznaczanie masy (218)
    Oznaczanie elementów elektronicznych (219)
        Analogowe elementy elektroniczne (221)
        Elementy cyfrowe i układy scalone (222)
        Pozostałe elementy (224)
    Miejsca dokonywania pomiarów (226)
    Analiza schematu (226)
    Inne standardy symboli elementów elektronicznych (228)

 

Rozdział 11: Budowa układów elektronicznych (231)

    Płytki stykowe (231)
        Szczegóły budowy płytki stykowej (232)
        Rozmiary płytek stykowych (233)
    Konstruowanie układów elektronicznych z wykorzystaniem płytek stykowych (234)
        Przygotowywanie części i narzędzi (234)
        Przygotowywanie łączówek na zapas (235)
        Topografia układu (235)
        Zapobieganie uszkodzeniom (237)
    Podstawy lutowania (238)
        Przygotowywanie do lutowania (239)
        Technika lutowania (239)
        Sprawdzanie jakości połączenia (241)
        Rozlutowywanie (241)
        Postępowanie po zakończeniu lutowania (242)
        Bezpieczeństwo w czasie lutowania (242)
    Pełne zaangażowanie - łączenie elementów na stałe (243)
        Budowa układu na uniwersalnej płytce drukowanej (243)
        Wykonywanie prototypów przy użyciu perforowanych płytek montażowych (244)
        Wykonywanie połączeń owijanych (246)
        Wykonywanie własnej płytki obwodu drukowanego (247)

 

Rozdział 12: Wykonywanie pomiarów i analizowanie obwodów (249)

    Niezwykłe możliwości małego multimetru (250)
        Ależ to jest przecież woltomierz! (251)
        To także amperomierz! (251)
        Omomierz też! (251)
    Rodzaje multimetrów (252)
        Analogowy czy cyfrowy? (252)
        Multimetr cyfrowy (253)
        Wybór zakresu pomiaru (255)
    Kalibracja multimetru (256)
    Posługiwanie się multimetrem (257)
        Pomiar napięcia prądu (258)
        Pomiar natężenia prądu (258)
        Pomiar rezystancji (260)
        Inne rodzaje prób (265)
    Sprawdzanie obwodów za pomocą multimetru (266)

 

Rozdział 13: Analizator stanów logicznych i oscyloskop (267)

    W głąb logiki (267)
    Analiza sygnałów przy użyciu oscyloskopu (270)
        Obserwacja przebiegu sygnałów (271)
        Pasmo i rozdzielczość oscyloskopu (273)
    Kiedy używać oscyloskopu? (274)
    Praca z oscyloskopem (275)
        Podstawowa konfiguracja i testowanie (275)
        Wyświetlanie i dokonywanie pomiaru sygnałów (277)
    Wykonywanie pomiarów (279)
        Czy z baterii da się jeszcze coś wycisnąć? (280)
        Obrazowanie przebiegu akustycznego sygnału radiowego (280)
        Sprawdzanie częstotliwości w obwodzie prądu zmiennego (281)

 

Część III: Przekuwanie teorii w praktykę (285)

 

Rozdział 14: Podstawy budowy układów elektronicznych (287)

    Przygotowanie do pracy (287)
    Zobaczyć znaczy uwierzyć - prawo Ohma naprawdę działa! (289)
        Analiza obwodu szeregowego (289)
        Rozdzielanie napięcia (293)
        Obwody z rezystorami połączonymi równolegle (294)
    Ładowanie i rozładowywanie kondensatorów (296)
        Gromadzenie i oddawanie ładunku (296)
        Zmienianie stałej czasowej obwodu RC (298)
    Zmniejszanie napięcia na diodach (299)
        Włączanie diody LED (300)
        Stabilizowanie napięcia (301)
    Praca z tranzystorami (303)
        Wzmacnianie prądu (303)
        Przełącznik jest włączony! (305)
    Sztuka logicznego myślenia (305)
        Światełko na końcu bramki NAND (306)
        Budowa bramki OR z trzech bramek NAND (307)

 

Rozdział 15: Projekty do samodzielnego wykonania w pół godziny (309)

    Potrzebne części (309)
    Migające błyskotki (310)
        Analiza obwodu migacza na bazie układu 555 (310)
        Budowa układu migających światełek (312)
        Sprawdzanie gotowego obwodu (314)
    Wystukiwanie świetlnej melodii dzięki wykorzystaniu zjawiska piezoelektryczności (315)
        Piezo... co? (315)
        Krótki kurs piezoelektryczności (315)
        Świetlny bębenek (317)
    Widzenie w ciemności dzięki detektorowi podczerwieni (317)
        Wykrywanie części detektora podczerwieni (317)
        Szukanie źródeł podczerwieni (318)
    Konstrukcja domowego alarmu (319)
        Gromadzenie części (319)
        Zasada działania alarmu (320)
    Trafianie do celu dzięki elektronicznemu kompasowi (321)
        Części potrzebne do budowy kompasu (322)
        Konstrukcja kompasu (322)
    Jak jest jasno, to słychać jakieś dźwięki (323)
        Lista części do budowy świetlnego alarmu (324)
        Praktyczne zastosowania alarmu (324)
    Mały wzmacniacz, ale jaki mocny (324)
        Głos w sprawie potrzebnych części (325)
        Szczegóły konstrukcji małego wzmacniacza (325)
    Ręczny wykrywacz źródeł wody (326)
        Lista części (326)
        Zasada działania wykrywacza wody (327)
    Generator niesamowitych efektów świetlnych (327)
        Lista części generatora efektów świetlnych (327)
        Sterowanie światłami (329)
        Rozmieszczenie diod LED (329)

 

Część IV: Dekalogi (331)

 

Rozdział 16: Garść cennych wskazówek (333)

    Gotowe projekty elektroniczne (333)
    Użycie nastawnego źródła zasilania (334)
    Liczenie megaherców (334)
    Generowanie różnych rodzajów sygnałów (335)
    Zmiana częstotliwości (336)
    Sprawdzanie pulsu układu (336)
    Analizowanie stanów logicznych (338)
    Symulowanie układów elektronicznych (338)
    Gdzie kupić przyrządy pomiarowe? (339)

 

Rozdział 17: Dziesięć najpopularniejszych sklepów z częściami elektronicznymi (341)

    Polska (341)
        Aprovi (341)
        AVT (342)
        Cyfronika (342)
        Distrelec (342)
        Centrum Elektroniki (342)
        Allegro (342)
    Poza Polską (342)
        RadioShack (342)
        All Electronics (343)
        Farnell (343)
        Parts Express (343)
    Dyrektywa RoHS (343)
    Nowe, używane czy z wyprzedaży? (343)

 

Dodatek: Zasoby internetowe (345)

 

Skorowidz (347)

Produkty powiązane