Zestaw Nano - Stacja pogody

Stacja pogody

Nowy produkt

Zestaw edukacyjny Stacja Pogody oparty o moduł Arduino Nano, zapakowany w kartonowe pudełko wraz z instrukcją w języku polskim.

Więcej szczegółów

129,99 zł brutto

Więcej informacji

Stacja pogody DIY

Zestaw STACJA POGODY jest zestawem edukacyjnym opartym o popularny moduł Arduino Nano. Moduł ten zawiera mikrokontroler ATmega328P oraz wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej pracy układu. Płytka wyposażona jest w listy kołkowe ułatwiające tworzenie połączeń pomiędzy modułami. Programowanie odbywa się w oparciu o platformę Arduino.

W dołączonej instrukcji przedstawione zostały liczne przykłady programów wraz z komentarzami. Przedstawione programy zostały napisane tak, by były zrozumiałe dla początkujących programistów. Z myślą o bardziej doświadczonych użytkownikach zostały przygotowane również trudniejsze programy, pozwalające między innymi na zapisywanie danych na kartę SD.
W skład zestawu wchodzą również schematy połączeń pomiędzy poszczególnymi modułami. Dzięki ich udostępnieniu możliwe jest szybsze tworzenie połączeń i skupienie się nad programowaniem układu.

W skład zestawu wchodzą poniższe elementy:

- Arduino Nano

- płytka stykowa 830pól

- przewody połączeniowe

- rezystory

- czujnik temperatury i wilgotności oraz ciśnienia powietrza

- moduł z zegarem czasu rzeczywistego

- moduł czytnika kart pamięci SD

- wyświetlacz HD44780 wraz z konwerterem na magistralę I2C

- instrukcja w języku polskim

Zestaw zapakowany jest w pudełko.

Jeden z rozdziałów instrukcji:

PRZYKŁAD NR 4
Przykład ten pokazuje pełną wersję niniejszej stacji pogodowej. Na tym etapie dodana zostanie możliwość obsługi karty pamięci SD, dzięki czemu możliwe będzie gromadzenie danych i ich późniejsza analiza. Dane zapisywane będą tutaj w postaci pliku tekstowego, w kolumnach – możliwe będzie jego późniejsze odczytanie przy pomocy arkusza kalkulacyjnego np. Microsoft Excel. Poniżej przedstawiony został układ połączeń na płytce stykowej. Możliwe jest oczywiście prowadzenie połączeń w inny sposób – ważne jest jedynie, aby były podłączone do tych samych pinów.

Przedstawiony niżej kod programu pozwala na pomiar temperatury otoczenia, pomiar wilgotności względnej powietrza i ciśnienia atmosferycznego. Dane prezentowane są na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD i zapisywane na karcie SD w postaci pliku tekstowego.

// dołączenie potrzebnych bibliotek
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#include <DS3231.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define DHTPIN 2 // pin cyfrowy do którego podłączony jest czujnik (D2)
#define DHTTYPE DHT11 // rodzaj czujnika - DHT11
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2);
// inicjalizacja czujnika DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// inicjalizacja czujnika BMP180
Adafruit_BMP085 bmp;
// inicjalizacja zegara RTC
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
const int chipSelect = 4;
void setup()
{
// inicjalizacja wyświetlacza LCD

........

Produkty powiązane